Rodinná terapie

Rodinná terapie je terapeutická metoda, která se snaží překonat problémy, se kterými klienti přichází, a podpořit prospěšné změny v celém rodinném systému. Vychází z předpokladu, že změna je možná. Terapeut se stává na omezenou dobu průvodcem rodiny na této cestě změny. Spíše pomáhá rodinám nalézt jejich vlastní zdroje k řešení problému, než by se stavěl do role jakéhosi experta, který ví nejlépe, co daná rodina potřebuje.

Sezení většinou vedou dva terapeuti společně. Pracuje se v pravidelných terapeutických sezeních, která se konají v předem dohodnutých termínech. Nejčastěji v intervalu 1 x za 2 – 3 týdny. A pokud možno s celým rodinným systémem. Jedno sezení trvá zpravidla 60 minut, pokud se nedohodneme jinak. Rodinná terapie trvá přibližně 6 – 12 měsíců.

Pokud je to možné, tak se souhlasem klientů přizveme ke spolupráci reflexní tým – tzn. požádáme o účast několik dalších terapeutů, kteří s námi budou sedět v místnosti a sledovat průběh terapie. Přímo do dění nezasahují, mají roli pozorovatelů. Mohou si tudíž snáze udržet patřičný nadhled či neutrální postoj, což zvyšuje efektivitu dané intervence. Reflexní tým se většinou skládá z 1 – 3 členů.

Každé terapeutické sezení má dvě části. První část trvá asi 45 minut. Po krátké přestávce, asi 10ti minutové, následuje druhá část, asi 5ti  minutová. Během této přestávky se radíme s reflexním týmem (pokud je přítomen), Pokud nemáme reflexní tým k dispozici, tuto přestávku využijeme ke svému vlastnímu zamyšlení. V posledních pěti minutách sdělíme klientům závěrečné poselství a domluvíme si čas dalšího setkání. Součástí závěrečného poselství bývá zpravidla úkol na doma, protože ze zkušenosti víme, že většina změn se odehraje spíše mezi sezeními v jejich důsledku, než během nich samotných.

Důležitá pravidla:

  • Při pozdním příchodu klienta na terapeutické sezení se celkový čas terapie, tj. 60 minut, neprodlužuje o dobu opoždění.
  • Cena jednoho sezení činí 1200 Kč

Rodinná terapie zaniká v těchto případech:

  • Když rodina 2 x nepřijde na domluvený termín, aniž by se omluvila.
  • Když rodina 3x po sobě nepřijde na domluvený termín, přestože se omluvila.

Za omluvu je považován telefon, SMS či email 24 hodin předem. Pokud se rodina neomluví do 24 hodin, musí dané sezení uhradit.