Praktické informace

Ceník

Individuální psychoterapeutické poradenství

  • 800 Kč (50 minut)

Párové psychoterapeutické poradenství

  • 1 400 Kč (80 minut)

Rodinná terapie

  • 1 200 Kč (60 minut)

Individuální supervize

  • 700 – 800 Kč (50 minut)

Týmová a skupinová supervize

  • 900 – 1 000 Kč (60 minut) dle možností zadavatele

Mediace

  • 800 Kč (každá ze stran platí za každou započatou hodinu)

Pokud potřebujete sezení zrušit, je důležité tak učinit MINIMÁLNĚ 24 hodin předem. V opačném případě hradíte plnou částku za neuskutečněné sezení.

Služby nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami.

Etický kodex

Při své práci se řídíme Etickým kodexem rodinných a systemických terapeutů. Ctíme tedy zásady mlčenlivosti. Vzhledem k tomu, že nemáme smlouvu s pojišťovnou, nemusíme vykazovat o klientech záznamy. Zápisy ze sezení používáme jen k účelům terapeutického procesu a supervize.

Také se řídíme etickým kodexem České asociace pro psychoterapii a pracujeme pod supervizí.