Mgr. Michal Kniha

Individuální a skupinový terapeut, lektor, mediátor, speciální pedagog, krizový intervent, etoped

Vzdělání:

 • ​Univerzita Karlova, Pedagogická fakutla, obor speciální pedagog
 • Výcvik ve skupinově psychoanalytické psychoterapii- Institut aplikované psychoanalýzy/500hodin sebezkušenostní skupina 200hodin teorie/ Akreditovaný Českoupsychoterapeutickouspolečností České lékařské společnosti JEP
 • Výcvik v telefonické krizové intervenci (150 hodin), Akreditace MPSV

Praxe:

 • Vedoucí směny na krizové lince pro děti, externí spolupracovník Pražské linky důvěry
 • Sociální pracovník v péči o ohroženou mládež
 • Terapeut v sociální rehabilitaci pro lidi s duševním onemocněním
 • Terapeut skupin pro rodiče lidi s mentálním postižením
 • Lektor výcviku v chatové krizové intervenci /akreditovaný MPSV/
 • Lektor následného vzdělávání konzultantů Linky bezpečí
 • Lektor krizové intervence pro operátory operačních středisek záchranných služeb

Terapeutická praxe:

 • individuální terapie
 • skupinová terapie

Práce vedena pod odbornou supervizí.