Mgr. Michaela Kalužný Kříčková

Nabízím poradenské a diagnostické služby v oblasti psychologie a mohu Vám pomoci s:

 • Profesní a osobnostní růst, rozvoj osobnosti
 • Zvládání aktuální krize
 • Obtížné životní situace
 • Vztahové či rodinné problémy
 • Stres a jeho negativní působení na vás
 • Psychosomatické obtíže
 • Dlouho trvající pocity smutku, ztráty smyslu života, deprese, nespokojenost
 • Emoční nestabilita
 • Úzkosti, panické ataky, fobie

Vzdělání

 • 2014 Kurz psycholog ve zdravotnictví
 • Certifikovaný uživatel Rorschachovy metody pro děti i dospělé (IKP)
 • 2013 – 2015 Pražská vysoká škola psychosociálních studií, obor psychologie, magisterské studium
 • 2010 – 2015 Daseinsanalytický výcvik v komunitně – skupinové psychoterapii

Pracovní zkušenosti

 • 2016 – dosud Psycholog ve zdravotnictví, v předatestační přípravě (IPVZ) – Klinika adiktologie 1. LF a VFN Praha
 • 2015 – 2016 Terapeutka v občanském sdružení Kaleidoskop
 • 2015 – dosud Školní psycholog na základní škole ZŠ k Dolům
 • 2015 – dosud Individuální poradenská práce s klienty pod odbornou supervizí
 • 2014 – dosud Vedení kurzů zaměřených na zvládání stresu ve firmě Visuin

Praxe

 • 2014 – 2015 Stáž na Psychiatrické klinice 1. Lékařské fakulty
 • 2013 Práce v tréninkové dílně sociální terapie s osobami s postižením PAS, Apla
 • 2012 Stáž v Psychiatrické léčebně v Bohnicích, pavilon pro závislé ženy