Mgr. Martin Krajča

Psycholog, psychoterapeut

Pracuji:

 • S jednotlivci, rodinným systémem, či páry.
 • S dětmi od 6 let, mladistvými a dospívajícími, stejně tak s dospělými.

Při rodinné terapii či práci s páry preferuji spolupráci v terapeutickém tandemu (terapeut a terapeutka).

Zaměření a zkušenosti:

 • Psychologické poradenství dětem, dospívajícím, dospělým
 • Výchovné potíže s dětmi a dospívajícími
 • Rodinná problematika – rodinná tajemství, transformace rodiny, mezigenerační vztahy…
 • Psychosomatické problémy a jejich řešení
 • Obtížné a “beznadějné” životní situace
 • Osobnostní rozvoj a dlouhodobý harmonický vývoj

Specifická životní témata, kde mohu nabídnout odborné znalosti a také i osobní zkušenosti:

 • Lidská práva menšin, pronásledovaných skupin a jednotlivců, multikulturní soužití
 • Alternativní životní styl, příslušnost k subkultuře a vliv na osobní, společenský a rodinný život
 • Transpersonální psychologie, religionistika a problematika zvládání duchovních stavů (spiritual emergency), život v duchovních komunitách, existenciální otázky

Psychologii jsem vystudoval na Fakultě Sociálních studií Masarykovovy univerzity v Brně, absolvent v roce 2008. Systematický psychoterapeutický výcvik v Gestalt modalitě splňující standardy EAP (Evropské asociace pro psychoterapii) jsem absolvoval v institutu IVGT v Praze.

Psychoterapeutický směr Gestalt terapie je kreativní “humanistický směr v psychoterapii a organizačním poradenství, který má své kořeny v psychoanalýze, gestalt psychologii a fenomenologii. Inspiruje se také existencialismem, holismem a metodami všímavosti, které mají původ v buddhizmu.” (citace dle IVGT Praha). Tento popis terapie velmi ladí s mými hodnotami a také i způsobem mé práce a nazírání na řešenou tématiku.

Mé současné profesní zkušenosti velmi formují následující pracovní úvazky:

 • Párový terapeut v Centru rodinného poradenství Semiramis v Nymburku. Často velmi náročné životní situace na pomezí mediace, rodinné terapie, individuální psychoterapie a poradenství. Spolupráce s OSPOD a soudy.
 • Školní psycholog na ZŠ v Praze, zapojení do integrace dětí cizinců. První kontakt pro děti a rodiče v případě nejrůznějších náročných životních situací. Krizová intervence i dlouhodobá podpora.
 • Terapeutická podpora pro cizince omezené na svobodě v ZZC pod Správou uprchlických zařízení Ministerstva vnitra. Problematika existenciálních otázek spojených s životní nejistotou, frustrací a bezmocí.

Pokud byste váhali, zda je vámi řešené téma vhodné právě pro kontext Gestalt terapie, či mé odborné znalosti, prosím kontaktujte mě. Rád vám případně doporučím další kolegy, specialisty či specifická pracoviště.