Mgr. Kateřina Odstrčil Vlachynská

Psycholožka, lektorka, terapeutka ve výcviku

Vystudovala jsem psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a také psychologii a speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě. Mám zkušenosti s prací s lidmi s duševním onemocněním (BONA, o.p.s.), s imigranty (OPU, Inbáze Berkat), a také se školním prostředím v rámci primární prevence. V rámci výměnného pobytu jsem studovala rok na Middlesex university v Londýně, kde jsem se na výzkumné úrovni zabývala emoční regulací. Jsem frekventantkou psychoterapeutického výcviku INSTEP. Krom gestalt psychoterapie se zajímám též o práci s tělem. Krom řady jiných odborných kurzů jsem absolventkou výcviku v Labanově analýze pohybu (LMA Certification Programme, Edinburgh).

V rámci individuální terapie se na mne můžete obrátit kdykoliv, kdy v životě pocítíte chaos či zmatek na Vaší cestě. Jsem tu pro Vás, pokud se právě ocitáte v krizi či máte dlouhodobé emoční, vztahové nebo kognitivní problémy. Můžete se na mne obrátit také tehdy, pokud chcete poznat blíže sami sebe nebo se naučit hledat cestu k tomu, jak dělat správná rozhodnutí a jejich prostřednictvím se cítit ve svém životě spokojenějšími.

Věřím, že jakkoli těžká životní situace se může obrátit v největší dobro, pokud k ní přistupujeme tak, aby nám mohla pomoci růst. Miluji lidské příběhy a moudrost našeho těla. Ráda pracuji právě s tělem, neb věřím, že často dokáže vyjádřit víc, než naše slova.