Mgr. David Odstrčil

Terapeut, supervizor, sociální pracovník

Vzdělání:

 • Systematický kurz v artefiletice a arteterapii CULTIO – vzdělávací instituce Mariany Štefančíkové. Kurz je garantován Českou arteterapeutickou asociací a Asociací výtvarných pedagogů a akreditován MŠMT

 • Supervize ve zdravotnických a sociálních organizacích. Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, katedra řízení a supervize, Mgr.

 • Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii. Pražská vysoká škola psychosociálních studií- PVŠPS, s.r.o., Bc.

 • Hlubinně dynamický výcvik ve skupinové a komunitní psychoterapii. Pražská vysoká škola psychosociálních studií- PVŠPS, s.r.o. Akreditovaný psychoterapeutický výcvik v rozsahu 550 hodin.

 • Osvědčení o rekvalifikaci, Asistent pro osobní službu handicapovaných osob, Občanské sdružení AKORD, kurz akreditovaný MŠMT v rozsahu 252 vyučovacích hodin

 • Osvědčení o rekvalifikaci, Prac. pro resocializaci osob duševně nemocných, tělesně, smyslově a mentálně handicap. VaT institut SPA, kurz akreditovaný MŠMT v rozsahu 100 vyučovacích hodin (výuka a trénink)

 • Další krátkodobé kurzy a semináře: Práce s tělem v psychoterapii, dramaterapie, psychiatrické minimum, práce s dětskou a adolescentní skupinou, atd.​​

Terapeuticá praxe:

 • Skupinová arteterapie pro děti
 • Individuální a skupinový terapeut pro děti i dospělé (Dům tří přání, z.ú.)

 • Individuální a skupinový terapeut pro děti a adolescenty (Prostor plus ops.)

 • Individuální a skupinový terapeut​ s lidmi s poruchami příjmu potravy (Anabell, o.s.)

 • Koterapeut dětské psychoterapeutické skupiny (8-12 let)​ (Klinika ESET, s.r.o.)

 • Terapeut​ adolescentní psychoterapeutické skupiny (Psychiatrická klinika VFN a 1. LF UK)

​Jiná praxe:

 • Vedoucí sociální pracovník a socioterapeut Centra pro rodiny Delta, Dům tří přání, z.ú.

 • Vedoucí nízkoprahového zařízení pro děti a mládež

 • Metodik sociálních služeb

 • Koordinátor zážitkových výjezdových akcí

 • Evropská dobrovolnická služba- lektor​ rozvojových programů pro ohrožené děti

 • Sociální pracovník a koordinátor doučování klientů​

 • Pracovní terapeut/ fundraiser​​​

Supervizní zkušenosti

 • Dílna Gawain, z.s. – sociálně terapeutická dílna, Týmová/ případová supervize
 • Krása pomoci – Nadace Taťány Kuchařové, Týmová/ případová supervize
 • Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola – Týmová, případová supervize týmu Speciálně pedagogického centra JÚŠ – školní část
 • Domov Sue Ryder, z. ú. Skupinová/ případová supervize dobrovolníků.
 • LATA- programy pro ohroženou mládež, z. ú. Skupinová/ případová supervize dobrovolníků.
 • Fakultní nemocnice v Motole/ sociální oddělení / Skupinová, případová supervize
 • Anabell o.s / Individuální, případová supervize koordinátorky dobrovolníků
 • Domov Kolešovice (domov pro seniory). Individuální, případová supervize koordinátora dobrovolníků
 • Domov Zavidov (domov pro osoby se zdrav. postižením.) Individuální, případová/ supervize vedení organizace
 • Pražská vysoká škola psychosociálních studií- PVŠPS, s.r.o./ Skupinová, případová supervize praxí studentů