Mgr. David Odstrčil

Terapeut, supervizor a sociální pracovník

Vzdělání:

 • Systematický kurz v artefiletice a arteterapii CULTIO – vzdělávací instituce Mariany Štefančíkové. Kurz je garantován Českou arteterapeutickou asociací a Asociací výtvarných pedagogů a akreditován MŠMT

 • Supervize ve zdravotnických a sociálních organizacích. Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, katedra řízení a supervize, Mgr.

 • Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii. Pražská vysoká škola psychosociálních studií- PVŠPS, s.r.o., Bc.

 • Hlubinně dynamický výcvik ve skupinové a komunitní psychoterapii. Pražská vysoká škola psychosociálních studií- PVŠPS, s.r.o. Akreditovaný psychoterapeutický výcvik v rozsahu 550 hodin.

 • Osvědčení o rekvalifikaci, Asistent pro osobní službu handicapovaných osob, Občanské sdružení AKORD, kurz akreditovaný MŠMT v rozsahu 252 vyučovacích hodin

 • Osvědčení o rekvalifikaci, Prac. pro resocializaci osob duševně nemocných, tělesně, smyslově a mentálně handicap. VaT institut SPA, kurz akreditovaný MŠMT v rozsahu 100 vyučovacích hodin (výuka a trénink)

 • Další krátkodobé kurzy a semináře: Práce s tělem v psychoterapii, dramaterapie, psychiatrické minimum, práce s dětskou a adolescentní skupinou, atd.​​

Terapeuticá praxe:

 • Skupinová arteterapie pro děti
 • Individuální a skupinový terapeut pro děti i dospělé (Dům tří přání, z.ú.)

 • Individuální a skupinový terapeut pro děti a adolescenty (Prostor plus ops.)

 • Individuální a skupinový terapeut​ s lidmi s poruchami příjmu potravy (Anabell, o.s.)

 • Koterapeut dětské psychoterapeutické skupiny (8-12 let)​ (Klinika ESET, s.r.o.)

 • Terapeut​ adolescentní psychoterapeutické skupiny (Psychiatrická klinika VFN a 1. LF UK)

​Jiná praxe:

 • Vedoucí sociální pracovník a socioterapeut Centra pro rodiny Delta, Dům tří přání, z.ú.

 • Vedoucí nízkoprahového zařízení pro děti a mládež

 • Metodik sociálních služeb

 • Koordinátor zážitkových výjezdových akcí

 • Evropská dobrovolnická služba- lektor​ rozvojových programů pro ohrožené děti

 • Sociální pracovník a koordinátor doučování klientů​

 • Pracovní terapeut/ fundraiser​​​

Supervizní praxe:

 • 2016 – dosud: individuální supervize pracovníků/pracovnic v pomáhajících profesí

 • 2015 –  dosud: Lata, programy pro ohroženou mládež (skupinová supervize dobrovolníků sdružení)

 • 2012 – 2015: FN v Motole/ sociální oddělení (skupinová supervize zaměstnanců)

 • 2013 – 2014: Anabell o.s (individuální supervize koordinátorky dobrovolníků)

 • 2013 – 2014: Domov Kolešovice, domov pro seniory (individuální supervize koo. dobrovolníků)

 • 2013 – 2014: Domov Zavidov, domov pro osoby se zdravotním postižením (supervize vedení)

 • 2011 – 2013: Anabell o.s (supervize dobrovolníků sdružení)

 • 2010: Pražská vysoká škola psychosociálních studií- PVŠPS, s.r.o. (supervize studentů)