O mediaci

Mediace je způsob řešení sporů za pomocí prostředníka-mediátora. Mediace je proces jak dosáhnout mimosoudní dohody, který navíc napomáhá usnadňovat komunikaci mezi znesvářenými stranami.

Výhody mediace

  • Výsledek sporu není nařízen, ale dohodnut s ohledem na zájem všech stran
  • Neutrální osoby mediátora, který celým procesem nestranně provází
  • Mediace usnadňuje i budoucí komunikaci stran, napomáhá k udržení dobrých vztahů
  • Proces mediace je dobrovolný, lze jej kdykoliv ukončit
  • Oproti soudním sporům je mediace časově i finančně méně nákladnější

Nevýhody mediace

  • Řešení mají ve svých rukou pouze strany sporu, nerozhoduje za ně někdo jiný
  • Mediační setkání trvá 3 hodiny – setkání může být vyčerpávající
  • Dochází k setkání znesvářených stran, které nemusí být příjemné (o to příjemnější je výsledná dohoda)

Cena: každá ze stran platí 800 Kč za každou započatou hodinu.