Mgr. Markéta Rozsívalová

Narodila jsem se v roce 1978 v Praze. Jsem vdaná a mám dvě děti.

Pracovní zkušenosti:

 • 2017 dosud: Nezisková organizace Dům tří přání – Centrum pro rodiny Delta.
 • 2012 – 2017: terapeutka v TK Kaleidoskop. Jedná se o pobytové zařízení pro lidi s poruchou
  osobnosti.
 • Od roku 2012 soukromá psychoterapeutická praxe.
 • 2005 – 2007: SOU Gastronomie Praha 10 – Malešice, na pozici školní psycholog.
 • 1998 – 2001: Primární prevence sociálně patologických jevů na základních školách, spolupráce s Křesťanskou pedagogicko – psychologickou poradnou Praha 8.

Vzdělání:

 • VŠ: PeDFUK, obor: Psychologie – speciální pedagogika, titul: Mgr., rok dokončení: 2006
 • VOŠ: Svatojánská kolej, obor: Pedagogika a vychovatelství, titul: DiS, rok dokončení: 2000
 • SŠ: Gymnázium prof. Jana Patočky, rok ukončení: 1997

Další vzdělání – výcviky, kurzy:

 • Nyní jsem frekventantkou výcviku Integrované rodinné terapie, Anima, předpokládaný rok ukončení: 2019
 • 2015: Dialectical Behaviour Therapy Intensive Training (DBT) + týdenní stáž v terapeutické komunitě Acorn v Yorku v UK – terapie pro lidi, kteří se poznávají v diagnóze hraniční porucha osobnosti
 • 2014: Motivační rozhovory
 • 2014: Úvod do spolupráce s rodinnými příslušníky uživatelů sociálních služeb při řešení nepříznivé rodinné situace (Laxus)
 • 2014: Trauma, Remedium Praha
 • 2014: Zvládání stresu a emocí v sociálních službách
 • 2013: Práce s tělem v psychoterapii – Jitka Vodňanská a Jiří Kokrda (180hodin)
 • 2010 – 2017: Sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik Remedium I (590hodin + 100 hodin
  supervize)
 • 2006: Modulový kurz prevence šikanování ve školách
 • 2004: Základní kurz krizové intervence, Remedium Praha

Co nabízím:

Věřím v léčebnou sílu terapeutického vztahu a možnost osobnostního růstu každého člověka v jakémkoli věku. Ve svém přístupu jsem spíše podporující než konfrontační.

Terapeutický proces vnímám jako sjíždění řeky. Někdy jsme jen dva v kánoi, je mezi námi bezpečná vzdálenost, zároveň intimita jedné lodi. Někdy je nás víc a hodí se raft. Řeka nás nese, někdy jsou to peřeje, někdy stojatá voda či dokonce nudný volej. Terapeut je ale vždy u kormidla a měl by umět číst řeku a věřit jí. Nemusí se plout až do moře, někdy stačí zastavit v nejbližším kempu…. Radostná, ale i trochu smutná zároveň, je chvíle, kdy terapeut předá kormidlo háčkům. To je pak loučení.

V méně vzletném jazyce to znamená, že nabízím individuální psychoterapii či psychologické poradenství dospělým osobám a dospívajícím od 15ti let věku (se souhlasem zákonných zástupců). Mladším dětem se věnuji v úzké spolupráci s rodiči, a to v rámci psychologického poradenství nebo rodinné terapie. Neposkytuji psychologickou diagnostiku.

Dále nabízím pomoc lidem, kteří se potýkají s dlouhodobými problémy v oblasti emocí a mezilidských vztahů a následným chováním, které jim způsobuje potíže ve fungování v každodenním životě. Tyto potíže se dají charakterizovat jako určitá forma poruchy osobnosti.