Co nabízíme

Psychoterapeutické a psychologické poradenství | Supervize v sociálních službách | Lektorská činnost​ | Mediace

Dostat se do složité situace může každý z nás, není to nic neobvyklého či snad něco, za co bychom se měli stydět. Ať už se jedná o náročnou situaci v rovině osobní, rodinné, vztahové či pracovní, jedná se vždy o jedinečnou situaci, pro kterou je potřebné hledat i jedinečné řešení. Mnohdy se nám ze složitých situací podaří dostat vlastními silami, někdy potřebujeme v procesu hledání řešení doprovod.

 • Nabízíme odbornou péči dospělým lidem i dětem (ve věku od 8 let), kteří se náhle ocitli v náročné životní situaci, která momentálně přesahuje jejich možnosti, či se dlouhodobě potýkají s problémy v osobní, vztahové či pracovní rovině.
 • Nabízíme lektorskou činnost.
 • Nabízíme odborný doprovod v rámci podpůrné rozvojové terapie.
 • Nabízíme individuální, skupinovou a týmovou supervizi v sociálních službách.
 • Nabízíme terapii v anglickém jazyce – We do offer therapy in English.  

Mediace

Mediace je způsob řešení sporů za pomocí prostředníka-mediátora. Mediace je proces jak dosáhnout mimosoudní dohody, který navíc napomáhá usnadňovat komunikaci mezi znesvářenými stranami. Více o mediaci

Dynamická psychoterapie:

Jedná se o psychoterapeutický směr, který je odvozen od současné psychoanalýzy. Navazuje na její koncept významu nevědomé psychické činnosti a vnitřních konfliktů. Dynamického přístupu lze využít v individuální, skupinové, párové i rodinné terapii. Pokud jde o individuální terapii, základní metodou je volně plynoucí rozhovor, přičemž se v jeho průběhu terapeut snaží vytvořit přátelskou a pro klienta bezpečnou atmosféru. Jeho cílem je porozumět subjektivně významným momentům z klientova života a jejich souvislosti s jeho aktuálními problémy. Na rozdíl od psychoanalýzy, je terapeut mnohem aktivnější, klientovi se snaží být průvodcem a oporou. Je zde také důraz na autentičtější komunikaci mezi terapeutem a klientem, na zkoumání dění odehrávajícího se „tady a teď“.

Rodinná terapie:

Rodinná terapie je terapeutická metoda, která se snaží překonat problémy, se kterými klienti přichází, a podpořit prospěšné změny v celém rodinném systému. Vychází z předpokladu, že změna je možná. Terapeut se stává na omezenou dobu průvodcem rodiny na této cestě změny. Spíše pomáhá rodinám nalézt jejich vlastní zdroje k řešení problému, než by se stavěl do role jakéhosi experta, který ví nejlépe, co daná rodina potřebuje. Více o rodinné terapii

S čím Vám dále můžeme pomoci:

 • Schopnost adaptability dítěte, reakce na nové situace a prostředí
 • Poruchy příjmu potravy
 • Nepříjemné pocity a nálady: opakovaný smutek, deprese, úzkosti
 • Opakující se konflikty k sobě i okolí
 • Potíže ve vztazích
 • Situace dětí v konfliktním rodičovském vztahu, v rozvodové i porozvodové situaci
 • Potíže spojené s úzkostí, strachem, reakce na stres, enormní zátěž či traumatický zážitek
 • Problémy ve školní oblasti (vztahy v třídním kolektivu, neklid, nesoustředěnost, nevhodné chování, šikana, výukové obtíže, atd.)
 • Krizové situace, podpora v náročných životních situacích

Pro dotazy či objednání využijte Kontakty