Úvodem

Dostat se do složité situace může každý z nás, není to nic neobvyklého či snad něco, za co bychom se měli stydět. Ať už se jedná o náročnou situaci v rovině osobní, rodinné, vztahové či pracovní, jedná se vždy o jedinečnou situaci, pro kterou je potřebné hledat i jedinečné řešení. Mnohdy se nám ze složitých situací podaří dostat vlastními silami, někdy potřebujeme v procesu hledání řešení doprovod.

Jsme tým psychoterapeutů, sdružených pod privátní praxí. Jsme absolventy či frekventanty dlouhodobých, akreditovaných psychoterapeutických výcviků různých směrů, a pracujeme pod supervizí zkušených kolegů.

Nabízíme odbornou péči dospělým lidem i dětem (ve věku od 8 let), kteří se náhle ocitli v náročné životní situaci, která momentálně přesahuje jejich možnosti, či se dlouhodobě potýkají s problémy v osobní, vztahové či pracovní rovině.

Nabízíme lektorskou činnost. Nabízíme odborný doprovod v rámci podpůrné rozvojové terapie. Nabízíme individuální, skupinovou a týmovou supervizi v sociálních službách. Nabízíme mediaci.

Nabízíme terapii v anglickém jazyce – We do therapy sessions in English.

Přečtěte si, s čím Vám dále můžeme pomoci Co nabízíme

Terapeuti Sacre Coeur:

Mgr. David Odstrčil

Mám smysl pro lidské příběhy a věřím, že náročné životní situace nás tvoří pevnějšími. Ve své praxi se opakovaně potvrzuji v tom, že naše trápení tvoří také klíče k dalším oblastem našeho bytí.

Nabízím bezpečný prostor pro sdílení a podporu v obtížných životních situacích i v rámci osobnostního rozvoje. V individuální terapii kladu důraz na vytvoření vztahu založeného na vzájemné důvěře a respektu. Neposkytuji „instantní kuchařky“ dobrého života. Mohu ale nabídnout citlivé a strukturované doprovázení při hledání cesty. Věřím, že každý člověk v sobě nosí skryté sebe-uzdravující mechanismy, které se v bezpečí terapeutického vztahu mohou dostat na povrch a léčit.  Mou práci tvoří integrativní rámec  s důrazem na fenomenologii.​ Mám zkušenosti s psychoterapií osob s poruchami příjmu potravy, s rodinami v krizi či s ohroženou mládeží. Pracuji s dospělými jedinci i s dětmi od 8 let.

Nabízím individuální poradenství a terapii, arteterapii, rodinné a párové poradenství, poradenství v oblasti osobního rozvoje, individuální, skupinovou a týmovou supervizi. Více…


Mgr. Michal Kniha

Věřím, že každý z nás je jediným a nejlepším odborníkem na svůj vlastní život, a proto zároveň nevěřím v zaručené recepty či zázračné jednoduché rady. Stejně tak jako je každý člověk jiný, tak i život každého z nás má různý průběh. Dnes a denně jsme součástí mnoha situací, potýkáme se s problémy v partnerských, rodinných či pracovních vztazích. Tyto vztahy, ať již jsou minulé či současné, ať již jsme je mohli ovlivnit či nikoliv, jsou mnohdy velice komplikované.

Nabízím vám bezpečné a podporující prostředí, ve kterém vás provedu složitou cestou rozplétání sítě mezilidských vztahů, stejně jako hledání vaší vlastní individuality.  Obrátit se na mne můžete zejména, pokud pociťujete potíže s komunikací, při dlouhodobě „špatné náladě“, obtížích ve vztahu k sobě samému, úzkostech, pocitu ztráty energie či jakýchkoliv obavách. Dále nabízím konzultace těm, kteří cítí potřebu rozvíjet se, nacházet nový směr a nový smysl svého života. Mým cílem je podpořit klienta v hledání jeho jedinečné životní cesty.

Nabízím individuální poradenství a terapii, krizovou intervenci, rodinné a párové poradenství, sebepoznávací semináře, poradenství v oblasti osobního rozvoje. Více…


Mgr. Martin Krajča

Psychologii jsem vystudoval na Fakultě Sociálních studií Masarykovovy univerzity v Brně, absolvent v roce 2008. Systematický psychoterapeutický výcvik v Gestalt modalitě splňující standardy EAP (Evropské asociace pro psychoterapii) jsem absolvoval v institutu IVGT v Praze.

Psychoterapeutický směr Gestalt terapie je kreativní “humanistický směr v psychoterapii a organizačním poradenství, který má své kořeny v psychoanalýze, gestalt psychologii a fenomenologii. Inspiruje se také existencialismem, holismem a metodami všímavosti, které mají původ v buddhizmu.” (citace dle IVGT Praha). Tento popis terapie velmi ladí s mými hodnotami a také i způsobem mé práce a nazírání na řešenou tématiku. Více…


Mgr. Markéta Rozsívalová

Věřím v léčebnou sílu terapeutického vztahu a možnost osobnostního růstu každého člověka v jakémkoli věku. Ve svém přístupu jsem spíše podporující než konfrontační.

Terapeutický proces vnímám jako sjíždění řeky. Někdy jsme jen dva v kánoi, je mezi námi bezpečná vzdálenost, zároveň intimita jedné lodi. Někdy je nás víc a hodí se raft. Řeka nás nese, někdy jsou to peřeje, někdy stojatá voda či dokonce nudný volej. Terapeut je ale vždy u kormidla a měl by umět číst řeku a věřit jí. Nemusí se plout až do moře, někdy stačí zastavit v nejbližším kempu…. Radostná, ale i trochu smutná zároveň, je chvíle, kdy terapeut předá kormidlo háčkům. To je pak loučení.

V méně vzletném jazyce to znamená, že nabízím individuální psychoterapii či psychologické poradenství dospělým osobám a dospívajícím od 15ti let věku (se souhlasem zákonných zástupců). Mladším dětem se věnuji v úzké spolupráci s rodiči, a to v rámci psychologického poradenství nebo rodinné terapie. Neposkytuji psychologickou diagnostiku.

Dále nabízím pomoc lidem, kteří se potýkají s dlouhodobými problémy v oblasti emocí a mezilidských vztahů a následným chováním, které jim způsobuje potíže ve fungování v každodenním životě. Tyto potíže se dají charakterizovat jako určitá forma poruchy osobnosti. Více…


Mgr. Michaela Kalužný Kříčková

Nabízím poradenské a diagnostické služby v oblasti psychologie. Vystudovala jsem magisterský stupeň jednooborové psychologie a mám ukončený pětiletý výcvik v daseinanalytické terapii.

Ve své práci ráda propojuji různé oblasti psychologie a snažím se z nich pro klienta vybrat to nejlepší. Aktivně propojuji poradenství s psychologickou diagnostikou pro docílení nejlepší efektivity.

Stejně jako psychoterapeuti absolvují dlouhé sebepoznání, protože osobnost je naším profesním nástrojem, tak při jednání s lidmi je stejně tak důležité i pro vás znát svá silná místa a pracovat na těch slabých. A hlavně rozumět sám sobě. Ať už k tomuto sebepoznání dochází skrze obtížné životní situace, či se jedná o váš primární cíl, mohu vám této cestě být nápomocna. Více…


Martin Klement

Nabízím pozvání na nebezpečnou cestu s bezpečným průvodcem. Co je tou cestou? Kam vede? Jaký je její cíl? Na začátku často nevím, stejně jako vy. Někdy odpovědi na tyto otázky znáte, přesto vám po své cestě nejde jít bezpečně, radostně. Co nabízím já?, je to, že můžu být vaším průvodcem, který již šel po mnohých cestách, které jej zavedly, jak do divokých a vášnivých vztahových džunglí či vyprahlých pouští lidského bytí, ale též i do temné a depresivní tundry. Průvodcem, který zná podstatu a princip džungle, i ví, jak mluví poušť, kde najít oázu a kde naději, krásu v tundře objevit. Též vím, kudy vedou mořské proudy i toky řek, kde je bezpečné se do hlubin ponořit či do oblak se vznést. Někdy je cesta rozmanitá, dobrodružná až děsivá, jindy jednotvárná až nudná. Vždy se mi však osvědčilo, vytyčenou tou cestou dále jít, nezastavovat a netoužit si ji nějak zkrátit, urychlit.

Cesta, jak já ji chápu, je vždy velkou příležitostí pro sebepoznání, porozumění sobě, vztahům kolem sebe a někdy i tomu, co nás přesahuje. Zde však často končí naše společná pouť, neboť nejlepším průvodcem po své cestě životem je každý z nás sám, pokud umí efektivně používat svoji vnitřní moudrost. A to vy již umíte. Více…